Najnowsze wpisy


lut 05 2018 Lokaty bankowe: jaką wybrać?
Komentarze: 0

Lokaty bankowe: jaką wybrać?Do podstawowych produktów bankowych, które oferowane są indywidualnym klientom należą lokaty bankowe. To produkty bardzo zróżnicowane, które różnią się między sobą wieloma elementami. Na jakie z nich należy zwracać największą uwagę, aby lokata spełniała nasze oczekiwania?

Oprocentowanie

Jeżeli chcemy na lokacie bankowej zarobić, musimy szukać takiej z wysokim oprocentowaniem. W ubiegłym roku na najwyższe oprocentowanie mogły liczyć osoby, które zdecydowały się założyć lokatę długoterminową. Można przypuszczać, że także w tym roku lokaty długoterminowe będą miały bardziej korzystne oprocentowanie od tych krótkoterminowych. Oprocentowani lokat bankowych może być stałe lub zmienne. Najczęściej klientom oferowane są jednak lokaty ze stałym oprocentowaniem. Przez cały czas trwania lokaty oprocentowanie to nie ulega zmianie. Zmienne może w czasie trwania lokaty spaść lub wzrosnąć.

Sprawdź również https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/

Czas trwania lokaty

To dla osób zakładających lokatę bankową bardzo ważny element. Jak już wspomnieliśmy, od czasu trwania lokaty zależy, ile na niej można zarobić. Wybierając czas trwania lokaty należy pamiętać, że przez czas trwania lokaty dostęp do zgromadzonych na niej środków jest ograniczony. Nie każdy może sobie pozwolić więc na założenie lokaty o długim terminie. W ofercie banków są jednak lokaty, które różnią się czasem trwania. Banki oferują możliwość założenia lokaty na:

jeden miesiąc; trzy miesiące; sześć miesięcy; dwanaście miesięcy; dwadzieścia cztery miesiące; trzydzieści sześć miesięcy.

W każdym momencie trwania lokaty możemy zerwać zawartą z bankiem umowę. Ale w takiej sytuacji bank może odmówić wypłacenia całości lub części odsetek.

Kapitalizacja odsetek

Na to, jaki zysk przyniesie lokata wpływa zarówno wysokość oprocentowania, czas jej trwania, jak również kapitalizacja odsetek. Dla klientów najbardziej korzystna jest sytuacja, kiedy odsetki są dopisywane możliwie, jak najczęściej, nawet codziennie. Zazwyczaj jednak są one dopisywane dopiero, kiedy czas trwania lokaty skończył się.

lokatybankowee : :